ติดต่อ

 

          ที่อยู่ 4/5 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

          โทรศัพท์ 054-710246

          โทรสาร 054-771703

          E-mail : nan@doae.go.th

 

ที่ตั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน